ข้าวเหนียวมะม่วงป้าเจือ

ข้าวเหนียวมะม่วงป้าเจือ
Address : 118/1-3 ถนนนเรศดำริห์ ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน
Phone No. : 032-511-704 / 081-779-6600