ครัวแจ๋ว

ครัวแจ๋ว
Address : 486/9 หมู่ 2 ถนนปากน้ำปราณ-เขากระโหลก ต.ปากน้ำปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.ปราณบุรี
Phone No. : 032-631-302 / 089-206-6647 / 085-192-9292