ครัวผู้ใหญ่สาซีฟู้ด

ครัวผู้ใหญ่สาซีฟู้ด
Address : บ้านปากคลอง ต.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ , อ.บางสะพานน้อย
Phone No. : 032-699-011 / 089-148-6560