ครัวทะเลสด

ครัวทะเลสด
Address : 248 หมู่ 4 ต.ปากน้ำปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.ปราณบุรี
Phone No. : 081-006-1569