จิ๋มแดง

จิ๋มแดง
Address : 27 หมู่ 2 หมู่บ้านหนองข้าวเหนียว ต.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.สามร้อยยอด, 77120
Phone No. : 032-559-160 / 085-808-9050