บ้านจอมพล

บ้านจอมพล
Address : ติดชลประทานที่ 14 หมู่ 1 ต.วังก์พง จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.ปราณบุรี
Phone No. : 081-309-6014 / 086-172-4223