ส้มตำน้ำเหนือ

ส้มตำน้ำเหนือ
Address : หาดบ้านกรูด ต.ธงชัย จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.บางสะพาน