ครัวบ้านพี่ชาย

ครัวบ้านพี่ชาย
Address : หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.เขาน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ , อ.ปราณบุรี, 77120
Phone No. : 086-003-8972