ปิกัสโซ่รูม

ปิกัสโซ่รูม
Address : Private Resort ถนนสุขสมบูรณ์ต.เกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์, 77000
Phone No. : 032-603-777