ครัวฟ้าทะลายโจร

ครัวฟ้าทะลายโจร
Address : ฟ้าทะลายโจร รีสอร์ท ต.คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์, 77000
Phone No. : 032- 661-162 / 089-105-0955