สวนอาหารบ่อตกกุ้ง

สวนอาหารบ่อตกกุ้ง
Address : 3/107 ถนนคันคลองชลประทาน ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน, 77110
Phone No. : 032-513-789