ยิ่งยอด ก๋วยเตี่ยวเรืออยุธยา

ยิ่งยอด ก๋วยเตี่ยวเรืออยุธยา
Address : ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม ถนนหนองหอยทับใต้ ต.ทับใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน