ก๋วยเตี๋ยวเรืออโยธยา

ก๋วยเตี๋ยวเรืออโยธยา
Address : ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม ถนนหนองหอยทับใต้ ต.ทับใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน