ก๋วยเตี๋ยว

ก๋วยเตี๋ยว
Address : ตลาดน้ำหัวหิน ต.ทับใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน