สเต็กน้องหลิน

สเต็กน้องหลิน
Address : ต.กำเนิดนพคุณ จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.บางสะพาน