ครัวกำนัน

ครัวกำนัน
Address : ถนนบายพาสปราณบุรี-ชะอำ ต.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.ปราณบุรี