น้ำแดง/เขียว มะนาวโซดา

Submit Recipe
0
12213
2
อากาศร้อนๆ ดื่มแล้วชื่นใจค่ะ "น้ำแดงมะนาวโซดา & น้ำเขียวมะนาวโซดา"
More Photo(s)
Ingredient and Portion
1. น้ำหวาน
2. โซดา 1 ขวด
3. มะนาว 1 ลูก
4. น้ำแข็ง
Method
1. เทน้ำหวาน 2 oz.
2. ใส่โซดา 5 oz. ลงไป
3. บีบมะนาวลงไป
4. คนเบาๆ แล้วเทใส่แก้วน้ำแข็ง ใส่ชิ้นมะนาวเล็กน้อย พร้อมดื่มค่ะ
Recommend
Recommended
Dakitda
M0Z5TER
2 recommended
unknown
Top
This website uses cookies to improve your website experience. By continuing to browse, you are agreeing to our use of cookies and Privacy Policy.