รุ่งอรุณ

รุ่งอรุณ
Address : 112 หมู่ 5 ริมชายทะเลพุมเรียง ต.พุมเรียง จ.สุราษฎร์ธานี, อ.ไชยา
Phone No. : 077-270-276 / 087-267-5110