ก๋วยเตี๋ยวกาละมัง

ก๋วยเตี๋ยวกาละมัง
Address : ซอยตลาดใหม่ 21 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด จ.สุราษฎร์ธานี, อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
Phone No. : 086-9497-744