เฮงข้าวหมูแดง

เฮงข้าวหมูแดง
Address : ถนนหน้าเมือง ต.ตลาด จ.สุราษฎร์ธานี, อ.เมืองสุราษฎร์ธานี