ซารัง

ซารัง
Address : ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย จ.สุราษฎร์ธานี, อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
Phone No. : 077-273-198