เกี๊ยวปลานิคม

เกี๊ยวปลานิคม
Address : ถนนทางหลวงหมายเลข 4009 ต.ขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี, อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
Phone No. : 077-355-116