เกี้ยวปลา

เกี้ยวปลา
Address : 560/4 ถนนหน้าเมือง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ตลาด, อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
Phone No. : 077-282-022