1
0
0
มันเคลือบคาราเมล (ต้องเอามันผัดน้ำตาลร้อนๆไปจุ่มน้ำเย็น)