แรบบิท อิน เดอะ คิทเช่นRabbit in The Kitchen

แรบบิท อิน เดอะ คิทเช่น
ที่อยู่: Siam Square ซอย 11 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ, ปทุมวัน, 10330
เบอร์โทรศัพท์: 02-658-4200