มโนราห์ รอยัล คุยซีนManorah Royal Cuisine

มโนราห์ รอยัล คุยซีน
ที่อยู่: อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ, สี่พระยา
เบอร์โทรศัพท์: 02-206-7310