ติ่น ไท้ ฟงDin Tai Fung

ติ่น ไท้ ฟง
ที่อยู่: Central Embassy ชั้น 5 ถนนเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ, ลุมพินี