กราโนล่าGranola

กราโนล่า
ที่อยู่: Central Embassy ถนนเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ, ลุมพินี