โอมุ เจแปนนีส โอมุไรซ์ แอนด์ คาเฟ่Omu Japanese Omurice & Cafe

โอมุ เจแปนนีส โอมุไรซ์ แอนด์ คาเฟ่
ที่อยู่: 18 The Park Lane ชั้น 1 ซอยเอกมัย ถนนสุขุมวิท วัฒนา กรุงเทพฯ, คลองตันเหนือ, 10110
เบอร์โทรศัพท์: 02-382-0138