ฟรุ๊ต คอร์ทFruit Court

ฟรุ๊ต คอร์ท
ที่อยู่: Baiyoke Sky Hotel ชั้น 18 ถนนราชปรารภ ราชเทวี กรุงเทพฯ, ถนนพญาไท
เบอร์โทรศัพท์: 02-656-3939