เป็ดย่าง สวนพลู

เป็ดย่าง สวนพลู
ที่อยู่: 458 ถนนสวนพลู สาทร กรุงเทพฯ, ทุ่งมหาเมฆ
เบอร์โทรศัพท์: 089-167-1762