เฝอ' 54Pho' 54

เฝอ' 54
ที่อยู่: ซอยลาดพร้าว-วังหิน 60 ถนนลาดพร้าว-วังหิน ลาดพร้าว กรุงเทพฯ, ลาดพร้าว
เบอร์โทรศัพท์: 089-770-2682