ชิโก้ คาเฟ่Chico Cafe

ชิโก้ คาเฟ่
ที่อยู่: ใกล้ตลาดฮ่องกงพลาซ่า ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 5 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ, ยานนาวา