เอ.พี. ราดหน้าซีฟู้ดทะเลเผาA.P. ราดหน้าซีฟู้ดทะเลเผา

เอ.พี. ราดหน้าซีฟู้ดทะเลเผา
ที่อยู่: ซอยจันทน์ 20 ถนนจันทน์ สาทร กรุงเทพฯ, ทุ่งวัดดอน
เบอร์โทรศัพท์: 090-894-7687 / 090-896-3359