ก๋วยเตี๋ยวเจ๊เต่าKuay Tiew Jae Toa

ก๋วยเตี๋ยวเจ๊เต่า
ที่อยู่: ซอยเท็กซัส ถนนผดุงด้าว สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ, สัมพันธวงศ์
เบอร์โทรศัพท์: 087-551-1331