กรอลี่ กริลล์Glory Grill

กรอลี่ กริลล์
ที่อยู่: ประตูเชียงราก 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี, อ.คลองหลวง
เบอร์โทรศัพท์: 087-078-8189