เมืองเอก ซีฟู้ด

เมืองเอก ซีฟู้ด
ที่อยู่: ซอยพหลโยธิน 87 (เมืองเอก) ถนนพหลโยธิน ต.คูคต จ.ปทุมธานี, อ.ธัญบุรี
เบอร์โทรศัพท์: 098-915-6366