The Berkeley Dining Room

The Berkeley Dining Room
ที่อยู่: The Berkeley Hotel Pratunam ถนนราชปรารภ ราชเทวี กรุงเทพฯ, มักกะสัน, 10400
เบอร์โทรศัพท์: 02-309-9999