ครัวน้ำทิพย์

ครัวน้ำทิพย์
ที่อยู่: 178/1 ถนนสามเสน พระนคร กรุงเทพฯ, บ้านพานถม
เบอร์โทรศัพท์: 02-281-6407 / 02-281-6408