Tenjo (เท็นโจ)

Tenjo (เท็นโจ)
ที่อยู่: Sena Fest ชั้น 2 ถนนเจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ, คลองต้นไทร
เบอร์โทรศัพท์: 02-108-9824