ช่อม่วง

ช่อม่วง
ที่อยู่: City Connect ถนนกัลปพฤกษ์ จอมทอง กรุงเทพฯ, บางขุนเทียน