ยิ้มญวน ชุมทางสยามยิปซี

ยิ้มญวน ชุมทางสยามยิปซี
ที่อยู่: ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี, บางซื่อ กรุงเทพฯ, วงศ์สว่าง