แอเรียเลิฟArea Love Cuisine & Steakhouse

แอเรียเลิฟ
ที่อยู่: 38 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ จตุจักร กรุงเทพฯ, ลาดยาว
เบอร์โทรศัพท์: 082-328-8860