เกาเหลาเนื้อตุ๋น

เกาเหลาเนื้อตุ๋น
ที่อยู่: ตลาดท่าเตียน ถนนมหาราช พระนคร กรุงเทพฯ, พระบรมมหาราชวัง