บ้านในBaannai

บ้านใน
ที่อยู่: Baannai the Remisence ถนนกำแพงเพชร 5 พญาไท กรุงเทพฯ, สามเสนใน
เบอร์โทรศัพท์: 02-619-8783 / 02-619-7430