Chill berry cafe face

Chill berry cafe face
ที่อยู่: 24/22 ถนนจักรเพชร พระนคร กรุงเทพฯ, วังบูรพาภิรมย์, 10200