Yasuda (ยาสุดะ)

Yasuda (ยาสุดะ)
ที่อยู่: 74 ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ, คลองตัน
เบอร์โทรศัพท์: 02-258-2530