ปังสยาม พ.ศ.๒๕๑๕

ปังสยาม พ.ศ.๒๕๑๕
ที่อยู่: เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 2 ถนนพระราม 2 บางขุนเทียน กรุงเทพฯ, แสมดำ