ทะเลทิพ

ทะเลทิพ
ที่อยู่: 130/13 หมุ่1 ถนนพระองค์เจ้าสาย ต.บึงยี่โถ จ.ปทุมธานี, อ.ธัญบุรี
เบอร์โทรศัพท์: 02-577-7123 / 097-123-0030