มะพร้าวน้ำหอม เจ๊องุ่น

มะพร้าวน้ำหอม เจ๊องุ่น
ที่อยู่: ถนนพระราม 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร, อ.เมืองสมุทรสาคร
เบอร์โทรศัพท์: 085-485-0120 / 085-222-1911